Biuro Zarządu

Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Ul. Mickiewicza 74 lok. 6

15 – 232 Białystok

tel./fax 85 661 15 38

biuro@bof.org.pl


Dorota Perło

Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF
e-mail: d.perlo@bof.org.pl

Danuta Ciborowska
Główny specjalista ds. organizacyjno-administracyjnychAgnieszka Borys

Główny specjalista ds. dotacji i zamówień publicznych
e-mail: a.borys@bof.org.plAnna Augustyn

Główny specjalista ds. promocji i rozwoju
e-mail: a.augustyn@bof.org.plKatarzyna Poskrobko

Główny specjalista ds. komunikacji społecznej i współpracy
e-mail: k.poskrobko@bof.org.pl


Adrian Kurza

Główny specjalista ds. wdrażania projektów
e-mail: a.kurza@bof.org.pl

Dział StrategiiDorota Mierzyńska

Kierownik Działu
e-mail: d.mierzynska@bof.org.pl


Anna Busłowska

Główny specjalista ds. wsparcia beneficjentów
e-mail: a.buslowska@bof.org.pl


Katarzyna Jamróz

Główny specjalista ds. monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji
e-mail: k.jamroz@bof.org.pl

Dział ProjektówAgnieszka Świderska

Kierownik Działu
e-mail: a.swiderska@bof.org.plPatrycja Mielech
Specjalista ds. wdrażania projektów
p.mielech@bof.org.pl


Urszula Skiepko
Główny specjalista ds. oceny i wyboru projektów
Główny specjalista ds. wsparcia beneficjentów
e –mail: u.skiepko@bof.org.pl


Katarzyna Jamróz
Inspektor Ochrony Danych

Tel. 85 66 11 538
e-mail: iod@bof.org.pl

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

Newsletter