17.10.2018 Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przyjętym w dniu 16 października 2018 r.,  Uchwałą nr 323/4803/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego  harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019Harmonogram obowiązywał od 17 października 2018 do 29 stycznia 2019 r.

 

Harmonogram jest także zamieszczany na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl; na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na BIP UMWP. 

 

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach

 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020

Harmongram na 2019

Zapraszamy również do zapoznania się z pełnym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019.

 

 

 

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

Newsletter