Informacja z dn. 25.02.2021

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/19 Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF/8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych a w obszarze BOF  przyjętą przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 186/3097/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku i przez Zarząd Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Uchwałą nr 6/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP).

Lista projektów 

Lista członków Komisji Oceny Projektów 

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38