Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego w zakresie gospodarowania energią i gospodarowania zasobami

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego w zakresie gospodarowania energią i gospodarowania zasobami w ramach projektu: „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”, jest dostępne na stronie:  https://bof.ezamawiajacy.pl/ 

 Przetarg obejmuje 3 następujących części:

  • Część 1. Dostawa, montaż i pierwsze uruchomienie peleciarki i młyna bijakowego
  • Część 2. Dostawa i montaż stołów do laboratoriów ecoKompetencji
  • Część 3. Dostawa i montaż krzeseł do laboratoriów ecoKompetencji

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38