13.05.2020 Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków na 2020 rok.

Informujemy, że Uchwałą nr 130/1997/2020  Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 13 maja 2020 r. została przyjęta II zmiana Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Aktualny Harmonogram:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/harmonogram_naborow_wnioskow/harmonogram-naborow-wnioskow.html

Obowiązuje od 13.05.2020 r.

W zakresie konkursów dedykowanych BOF nie nastąpiły zmiany.

 

 

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38