30.01. 2019 r. Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków na 2019 rok

Informujemy, że Uchwałą nr 17/132/2019 Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 29 stycznia 2019 r. przyjął zmianę Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

LINK: Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na  2019 rok

Obowiązuje od 30 stycznia 2019 r.

W zakresie konkursów dedykowanych BOF nie nastąpiły zmiany.

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38