30.07.2020 r. Informacja

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/18  (I i II etap), przyjętą przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr  145/2280/2020  z dnia 22 lipca 2020 r. i przez Zarząd Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Uchwałą nr 27/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP).

Lista projektów 

Lista członków Komisji Oceny Projektów 

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38