P Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF (numer naboru: RPPD.07.02.02-IZ.00-20-001/21)

P Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF (numer naboru: RPPD.07.02.02-IZ.00-20-001/21)

P Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF (numer naboru: RPPD.07.02.02-IZ.00-20-001/21)

Page 1 of 2

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38