P Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF (numer naboru: RPPD.08.04.02-IZ.00-20-002/21)

P Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF (numer naboru: RPPD.08.04.02-IZ.00-20-002/21)

P Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF (numer naboru: RPPD.08.04.02-IZ.00-20-002/21)

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38