Komunikat z dnia 29.01.2021 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż termin zakończenia oceny formalno-merytorycznej projektów w ramach I etapu oceny dla naboru RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/20 został przesunięty na luty 2021 roku.

Pełna treść komunikatu

Link

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38