Supraśl

Modne miejsce na Podlasiu

Supraśl, to perła  Puszczy Knyszyńskiej. Niezwykle atrakcyjny zakątek mający ponad 500-letnią tradycję, która złotymi zgłoskami wpisała się w historię Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Aż chce się tu ciągle powracać i odkrywać jego tajemnice...

Jak opisać to miasteczko w kilku słowach? Jako zagubione w sercu Lasów Puszczy Knyszyńskiej pogranicze wielu kultur, narodowości i religii. Tylko tu odnajdziemy zaciszne drewniane wsie z drewnianymi kościołami, cerkwiami i kapliczkami wiszącymi na wiekowych sosnach. Największym bogactwem tego terenu są tu ludzie: Polacy, Białorusini, Rosjanie, Tatarzy, potomkowie Żydów i Niemców. Wyznawcy katolicyzmu, prawosławia, judaizmu czy protestantyzmu. 

Licznie przybywają tu turyści wabieni doskonałą bazę turystyczną, krajobrazem kulturowym i zabytkami oraz bogatą florą i fauną Puszczy Knyszyńskiej i niezwykle urokliwą doliną rzeki Supraśl. Wraz ze swoimi dopływami tworzy ona układ półwyspu ze wzniesieniem, na którym usytuowany jest Klasztor Męski Zwiastowania N.M.P. To od niego zaczęła się historia Supraśla. Legenda głosi, że mnisi z pobliskiego Gródka, po kilkudniowych modłach “puścili” z biegiem rzeki Supraśl drewniany krzyż, prosząc aby zatrzymał się w miejscu, które będzie najlepiej nadawało się na lokalizację ich nowego klasztoru. I tak w 1500 roku narodziła się historia Supraśla.

Supral 1

Zagłębie zabytków
Ale Supraśl to nie tylko przepiękny Monastyr. To również liczne zabytki: Pałac Buchholtzów (obecnie Liceum Plastyczne) z zabudowaniami: stajnią, wozownią, stróżówką oraz zachowanymi fragmentami parku secesyjnego – jednego z nielicznych w tej części Polski,  Dom Ogrodnika zwany również Starą Pocztą, kościół katolicki p.w. Świętej Trójcy, neogotycki kościół  p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, Ratusz Miejski, dawna siedziba żeńskiej szkoły, gdzie w czasach zaborów prowadzono tajne lekcje nauczania języka polskiego, czy unikalny przykład drewnianego modernizmu – Dom Ludowy. Spacerując uliczkami Supraśla warto też odwiedzić Dom Kleina obecną siedzibę Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, który w XIX wieku służył jako dom administratora fabryki włókienniczej Buchholzów oraz siedzibą Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego – dawny Biały Dworek – wybudowany w 1822 r. przez ostatniego unickiego hierarchę z Supraśla, biskupa Leona Ludwika Jaworowskiego. 
Wzdłuż ulicy 3-go Maja stoją sędziwe drewniane ”Domy Tkaczy”. Trudno uwierzyć, że w XIX wieku, miejscowość ta  była bardzo prężnie działającym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. Po powstaniu listopadowym, w wyniku przesunięcia granicy celnej do Supraśla przeniesiono ze Zgierza i Łodzi kilka firm włókienniczych, właścicielami których byli m.in.: Adolf Buchholtz, Wilhelmem Fryderykiem Zachertem oraz fabrykanci z rodziny Altów, Aunertów i Jansenów. To dzięki budowie tych zakładów włókienniczych ukształtował sie wizerunek przemysłowego Supraśla, po których do czasów współczesnych pozostał nienaruszony układ urbanistyczny miasteczka, założenia parkowo-ogrodowe, świątynie różnych wyznań oraz liczne mieszkania fabrykantów i robotników, takich jak Pałac Buchholtza, Domy Tkaczy.

Unikalny mikrokilmat
Supraśl jest jednym z najmłodszych polskich uzdrowisk i drugim, po Augustowie kurortem na Podlasiu. Tradycje uzdrowiskowe i letniskowe sięgają czasów międzywojnia, kiedy w  1924 r. wybudowano Sanatorium Złotego Krzyża dla cierpiących na gruźlicę, utrzymywane przez Stowarzyszenie Urzędników Państwowych. Balsamiczne powietrze okazało się mieć zbawienny wpływ  dla chorych na płuca i dla rekonwalescentów po zawałach serca.

Współczesny Supraśl to urocza, leśna polana usytuowana w centrum Puszczy Knyszyńskiej, w granicach ośmiu sołectw i miasta Supraśla. Wyodrębnione strefy ochrony uzdrowiskowej umożliwiają zarówno rozwijanie i prowadzenie funkcji lecznictwa uzdrowiskowego jak również powstawaniu usług turystycznych o obszarów zabudowy mieszkaniowej wkomponowanej w kulturowy krajobraz miasta., gdzie głównym walorem, decydującym o rozwoju turystyki uzdrowiskowej jest przyroda. 
To miejsce, gdzie czas wydaje się płynąc wolniej, a sosnowy las, kształtuje mikroklimat. Tu unoszą się zdrowotne sosnowe olejki eteryczne, a przy śpiewie ptaków odpoczywają zaganiani współczesnością ludzie. Miejscowość ta ma swoje “czarne złoto”. To złoża borowin posiadających niezwykłe właściwości lecznicze. Dlatego też Supraśl od 2002 roku może się poszczycić status Uzdrowiska nizinnego, klimatycznego, borowinowego. Unikatowość budującego się uzdrowiska Supraśl polega na „pełnym wykorzystaniu” lasu do celów leczniczych oraz rekreacyjnych. Położenie na polanie leśnej otoczonej ze wszystkich stron borami sosnowymi, przez która wije się koryto rzeki (o tej samej nazwie Supraśl) daje
niepowtarzalne szanse rozwoju bazy kształtowania atrakcyjności krajobrazu.

Strefa „A” o powierzchni ok. 450,00 ha przeznaczona do rozwoju bazy lecznictwa uzdrowiskowego i budowy obiektów sanatoryjnych ogarnia tereny miasta oraz kompleks leśny z projektowanym „Leśnym Parkiem Uzdrowiskowym”. Ten specjalny leśny obszar będzie wyposażony w infrastrukturę i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, w tym leśne stacje terapeutyczne, inhalatoria oraz trasy i urządzenia służące kinezyterapii. Miedzy innymi w ramach inwestycji planowana jest budowa stacji terapeutycznych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego wraz z systemem oznakowań i monitoringu włączonych w zintegrowany
system służące terapii leczniczej.
Obszar „Leśnego Parku Uzdrowiskowego” znajduje się w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej o obejmuje obszar około 400 ha porośniętych borem sosnowym.W skład projektowanych urządzeń wchodzą: obiekty kubaturowe (pawilony leśne o zróżnicowanym przeznaczeniu), urządzone i wyposażone w infrastrukturę techniczną i turystyczną parkingi śródleśne, stacje terapeutyczne urządzone wg. zasad fizjoterapii i odpowiadających kierunkom leczniczym w uzdrowisku., przestrzenne elementy informacyjne (w układzie systemowym zaprojektowanym indywidualnie dla Uzdrowiska Supraśl), mała architektura turystyczna (zadaszenia, wiaty, stoły, ławki itp.), utwardzone drogi i ścieżki, dostosowane do ruchu pieszego oraz kinezyterapii, infrastruktura techniczna (system oświetleni i monitoringu).
Położenie geograficzne Supraśla, w szczególności jego stref uzdrowiskowych w warunkach kształtowanych przez klimat nizinny powodują, że uzdrowisko to nadaje się do prowadzenia kierunków klimatoterapii w zakresie helioterapii, aeroterapii i kinezyterapii.
W oparciu o udokumentowane właściwości lecznicze naturalnych surowców i właściwości lecznicze klimatu Minister Zdrowia ustalił dla Uzdrowiska Supraśl następujące kierunki lecznicze: choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, choroby kardiologiczne, choroby ortopedyczno- urazowe, choroby reumatologiczne.

Baza gastronomiczno-noclegowa
Dbając o estetykę uzdrowiska oraz budowę infrastruktury uzdrowiskowej miasta samorząd dokłada wszelkich starań aby wyposażyć uzdrowisko w nowoczesną urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego i infrastrukturę turystyczną. W chwili obecnej w uzdrowisku funkcjonuje jedno sanatorium oraz trzy hotele SPA o standardzie 3 *. Jest tu też Dom Pielgrzyma oraz Hostel w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko”. Na turystów czekają liczne ścieżki ruchowe usytuowane w Leśnym Park Uzdrowiskowym oraz piękna promenada nadrzeczna z urządzeniami do kinezyterapii.

W roku 2013 miasto posiadało około 600 miejsc noclegowych przeznaczonych dla kuracjuszy w nowych i modernizowanych ośrodkach oraz sześć restauracji i lokali gastronomicznych. Na terenie miasta znajdują się dwie przychodnie zdrowia i apteki oraz dwa banki z bankomatami.
Cały obszar uzdrowiska posiada pokrycie zasięgiem telefonii cyfrowej oraz możliwość odbioru internetu za pośrednictwem „hot spotów”. Dogodne połączenie komunikacyjne z Białymstokiem jest realizowane przez trzech operatorów dających komfort dojazdu do stolicy
województwa średnio co 25 minut. Duża ilość urządzonych (bezpłatnych) parkingów zabezpiecza ok. 300 miejsc parkingowych.

-----------------------------------------------------

Sołectwa wchodzące w skład Gminy Supraśl: Ciasne, Cieliczanka, Grabówka, Henrykowo, Jałówka, Karakule, Łaźnie, Ogrodniczki, Sobolewo, Sokołda, Sowlany, Surażkowo, Woronicze-Międzyrzecze, Zaścianki.

Statystyczny portret Gminy

Odwiedź stronę gminy

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38