Spotkanie informacyjne 5 października 2017 roku dla potencjalnych beneficjentów dotyczące naboru wniosków w ramach Poddziałań 7.2.2/8.4.2 RPOWP – Usługi społeczne

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów dotyczące naboru wniosków

w ramach Poddziałań 7.2.2/8.4.2 RPOWP – Usługi społeczne

Informacje o spotkaniu

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF/8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF.

Celem spotkania jest przedstawienie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji dotyczących naboru numer: RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-002/17).

Spotkanie informacyjne odbędzie się 5 października 2017 r. (czwartek), w godz. 10.00 – 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok.

Chętnych do udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (plik Word) i przesłanie go na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  do 02 października 2017 r. do godz.12.00.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z różnymi niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Do kogo?

Spotkanie informacyjne jest skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF/8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF. Katalog potencjalnych beneficjentów znajduje się na stronie ogłoszenia o naborze.

Program spotkania

9.45-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-11.30

Omówienie przedmiotu konkursu RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-002/17 oraz jego specyfiki; kwalifikowalność projektu, wnioskodawców i grupy docelowej

11.30-11.45

Przerwa

11.45-13.15

Kryteria wyboru projektów, źródła informacji o funduszach europejskich

13.15-14.00

Konsultacje indywidualne

Czas trwania poszczególnych modułów szkoleniowych jest każdorazowo dopasowany do potrzeb grupy.

Organizator spotkania

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. A. Mickiewicza 74 lok. 6

15-232 Białystok

tel.  85 661 15 38

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spotkanie informacyjne jest finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38