Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów dotyczące naboru wniosków w ramach Poddziałań 3.1.3/8.2.2 RPOWP - Edukacja przedszkolna

Informacje o szkoleniu

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na warsztaty dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Celem warsztatów jest przedstawienie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji dotyczących naboru numer: RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17.

Warsztaty odbędą się 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), w godz. 10.00 – 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok.

Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (plik Word) i przesłanie go na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 07 kwietnia 2017 r. do godz.12.00.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z różnymi niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Do kogo?

Warsztaty są skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF/Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF. Katalog potencjalnych beneficjentów znajduje się na stronie ogłoszenia o naborze.

Program warsztatów

9.45-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-11.45

Omówienie przedmiotu konkursu RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17 oraz jego specyfiki

Kwalifikowalność projektu, wnioskodawców i grupy docelowej

11.45-12.00

Przerwa

12.00-13.30

Kryteria wyboru projektów

Źródła informacji o funduszach europejskich

13.30-14.00

Przerwa obiadowa

14.00-15.00

Konsultacje indywidualne

Czas trwania poszczególnych modułów szkoleniowych jest każdorazowo dopasowany do potrzeb grupy.

Organizator szkolenia

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74, lok. 6, 15-232 Białystok,tel.  85 661 15 38,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie jest finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl