Spotkanie informacyjne 4 października 2017 roku dla potencjalnych beneficjentów dotyczące naboru wniosków w ramach Poddziałań 3.3.1/8.2.2 RPOWP – Kształcenie zawodowe

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów dotyczące naboru wniosków

w ramach Poddziałań 3.3.1/8.2.2 RPOWP – Kształcenie zawodowe

Informacje o spotkaniu informacyjnym

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Celem spotkania jest przedstawienie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji dotyczących naboru numer: RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-002/17.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 4 października 2017 r. (środa), w godz. 10.00 – 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok.

Chętnych do udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (plik Word) i przesłanie go na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 02 października 2017 r. do godz.12.00.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z różnymi niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Do kogo?

Spotkanie informacyjne są skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki/Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF. Katalog potencjalnych beneficjentów znajduje się na stronie ogłoszenia o naborze.

Program spotkania

9.45-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-11.30

Omówienie przedmiotu konkursu RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-002/17 oraz jego specyfiki; kwalifikowalność projektu, wnioskodawców i grupy docelowej

11.30-11.45

Przerwa

11.45-13.15

Kryteria wyboru projektów, źródła informacji o funduszach europejskich

13.15-14.00

Konsultacje indywidualne

Czas trwania poszczególnych modułów szkoleniowych jest każdorazowo dopasowany do potrzeb grupy.

Organizator spotkania

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. A. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok

tel.  85 661 15 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie jest finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl