Informacja

Informujemy, że uchwałą nr 141/1746/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 07 czerwca 2016 r. przyjęta została zmiana  Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram jest także zamieszczany na stronach

 www.rpo.wrotapodlasia.pl 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

oraz na BIP UMWP.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl