24.07.2020 Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków na 2020 rok

Informujemy, że Uchwałą nr 145/2276/2020  Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 22 lipca 2020 r. została przyjęta IV zmiana Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Aktualny Harmonogram jest także zamieszczany na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl, na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.ploraz na BIP UMWP.

Harmonogram obowiązuje od 24.07.2020 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020:

Aktualizacja Harmonogramu BOF

Zapraszamy również do zapoznania się z pełnym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2020.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl