30.03.2018 Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków na 2018 rok

Informujemy, że uchwałą nr 270/3806/2018 Zarząd Województwa Podlaskiego w dnia 6 lutego 2018 r. przyjął zmianę Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informuję, że uchwałą nr 282/3954/2018 Zarząd Województwa Podlaskiego w dnia 27 marca 2018 r. przyjął zmianę Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 Harmonogram obowiązuje od 30 marca 2018 r.

Harmonogram dostępny jest pod adresem:  LINK

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl