Plan zamówień publicznych 2024 rok

Zgodnie z Uchwałą nr 9/2024 Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na 2024 rok nie zaplanowano zamówień publicznych.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl