08.02.2019 Komunikat

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 17/133/2019 z dnia 29 stycznia  br.) zmianie uległa struktura organizacyjna IOK oraz zapisy w niektórych załącznikach do Regulaminu konkursu.

W związku z powyższym dokonano aktualizacji Regulaminu konkursu i jego załączników.

Zmiana obowiązuje od 8 lutego 2019 roku.

Pełna treść komunikatu.

 LINK 

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl