Informacja z 31.05.2019 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zakończona została ocena formalno-merytoryczna projektów zintegrowanych w ramach konkursu RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/18 oraz przedstawia Listę wniosków uproszczonych ocenionych na etapie preselekcji, zakwalifikowanych do II etapu oceny pełnych wniosków o dofinansowanie. 

Lista 

LINK

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl