Komunikat z dn. 19.07.2019 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w związku ze zmianą treści Załącznika nr 6 „Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS”  dokonano aktualizacji Regulaminu konkursu RPPD. 03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/18.

Nowy Regulamin konkursu obowiązuje od 19 lipca 2019 roku.

Pełna treść komunikatu

Link

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl