Komunikat z 16.03.2020 r.

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS, załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU) oraz Załącznik nr 5 tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Pełna treść komunikatu

LINK

Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS oraz załączników obowiązujeod dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Podlaskiego, tj. od 11 marca 2020r.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl