Informacja z dn. 09.02.2021

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/18 w ramach w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF, I i II etap), przyjętą przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 183/3038/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku i przez Zarząd Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Uchwałą nr 5/2021 z dnia 04 lutego 2021 r. oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP).

Lista projektów

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 

 

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl