Dokument

Strategia Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku otrzymała pozytywną opinię Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z programów krajowych oraz pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027) w zakresie możliwości finansowania jej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Pliki do pobrania:

Opinia MFiPR

Załacznik nr 1 do opinii MFiPR

Opinia UMWP


23 stycznia 2024 roku Walne Zebranie Członków Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oficjalnie i jednogłośnie przyjęło Strategię Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku  wraz z listą projektów zintegrowanych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 i Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Strategia Rozowju BOF do 2030 roku

 

Pliki do pobrania:  

Strategia Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku 

Załacznik nr 1. Wybrane elementy koncepcji rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego specyficzne z punktu widzenia gmin BOF tworzących strefę zewnętrzną

Załacznik nr 2. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych

Lista projektów zintegrowanych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 i Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 – wybór w sposób niekonkurencyjny

Lista projektów zintegrowanych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 – wybór w sposób konkurencyjny


Projekt Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku

Pierwsza strona

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl