Konsultacje

Konsultacje społeczne są jednym z najbardziej istotnych elementów tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Partycypacja społeczna jest przewidziana na prawie każdym etapie tworzenia planu.

Pierwsze konsultacje, których celem jest zapoznanie interesariuszy i mieszkańców z tematyką dokumentu oraz poznanie potrzeb i wysłuchanie spostrzeżeń uczestników, planowane są jeszcze przed rozpoczęciem prac. To determinuje bardzo częsty i dokładny udział interesariuszy w tworzeniu planu, gdyż samemu dokumentowi przyświeca idea, aby tworzyć go dla mieszkańców i osób na co dzień pracujących lub realizujących podróże w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym.

W procesie konsultacji społecznych przewiduje się duży udział warsztatów z zainteresowanymi:

  • Mieszkańcy Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli gmin: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów,
  • Interesariusze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli m.in. pracownicy urzędów gmin, pracownicy przedsiębiorstw, przedstawiciele jednostek miejskich związanych z planowaniem przestrzennym, transportem oraz przedstawiciele szkół, grup aktywistów miejskich, czy instytucji reprezentujących określone grupy społeczne: seniorzy, młodzież, a także przedstawiciele osób z niepełnosprawnościami.

Obie grupy powinny na każdym etapie tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego włączać się w proces jego tworzenia w sposób aktywny, czemu będą służyć m.in. spotkania warsztatowe i konsultacyjne.

Więcej informacji i plan partycypacji społecznej w ramach tworzenia SUMP BOF


Pierwsze wstepne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Białostoskiego Obszaru Funkcjonalnego odbędzie się 16 marca 2022 r. o godzinie 18:00.

Spotkanie odbędzie się w formule online na platformie MS Teams.

link dostępu do spotkania

Wstępne konsultacje_plakat_BOF

Raport z etapu 1 konsultacji


 

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl