Konsultacje

Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 (SUMP BOF) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Firma VIA VISTULA wraz ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowuje dla Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który wskaże kierunki oraz możliwości działań i rozwoju systemu transportowego w obszarze BOF, co przełoży się na poprawę funkcjonowania systemu transportowego, w tym podróży alternatywnymi do samochodu osobowego, środkami transportu.

Konsultacje trwają od 20 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023 r.

Co konsultujemy?

Opracowaliśmy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który jest wynikiem analizy wielu czynników. W ramach prac wykonano Diagnozę stanu istniejącego, badania ruchu drogowego i rowerowego, a także przeprowadzono ankiety wśród mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego. Wynikiem dalszych prac jest Opracowanie scenariuszy i wariantów planowania SUMP, które zawierają możliwości rozwoju systemu transportowego w trzech scenariuszach, które były dyskutowane i oceniane przez zespół interesariuszy. Kolejnym krokiem była Identyfikacja działań i plan wdrożenia, który zawierał pakiet działań możliwych do podjęcia do roku 2028 i 2035 wraz z propozycją harmonogramu i priorytetu ich wdrażania. Efektem końcowym jest dokument Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który zawiera wyciąg ze wcześniejszych raportów wraz z rekomendacjami w uproszczonej, zwięzłej formie. Komponentem końcowym jest opracowana do dokumentu jest Prognoza oddziaływania na środowisko, która zawiera opis aspektów środowiskowych

Przeczytaj:

 • Diagnoza stanu istniejącego
 • Scenariusze i warianty planowania
 • Identyfikacja działań i plan wdrożenia
 • Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Jakie uwagi można zgłaszać?

Podczas konsultacji chcemy:

 • Zebrać opinie na temat zaproponowanych przez nas działań i kierunków rozwoju systemu transportowego w obszarze BOF
 • Znaleźć nowe pomysły na działania usprawniające system transportowy, w tym na nowe linie autobusowe, nowe ciągi piesze i rowerowe lub inne działania mobilnościowe jak uruchomienie systemu roweru miejskiego (Biker) w nowych obszarach
 • Poznać opinię gdzie i czy należy inwestować w infrastrukturę dla transportu publicznego, ruchu pieszych i rowerów

Jakiego terenu dotyczą konsultacje?

Białostocki Obszar Funkcjonalny tworzą gminy: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów.

Kogo zapraszamy?

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń z obszaru BOF do udziału w konsultacjach społecznych.

Co po konsultacjach?

Efekty konsultacji zostaną zestawione w Raporcie z konsultacji społecznych, gdzie każda uwaga i wniosek przekazany nam będzie opublikowany wraz z odpowiedzią w zakresie jej uwzględnienia w dokumencie lub nie – w zależności od stopnia złożoności oraz poziomu oddziaływania na dokument. Uwagi zgodne z metodyką SUMP i założeniami dokumentu będą wprowadzone do dokumentów i posłużą do opracowania finalnej wersji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

 • Podczas spotkań on-line
  • 3 stycznia (wtorek) o 18:00
  • 4 stycznia (środa) o 18:00
  • Na platformie Microsoft Teams – można zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją
 • Podczas spotkania informacyjnego
  • 11 stycznia (środa) o 17:00
  • W hotelu IBIS Styles przy al. Piłsudskiego 25 w Białymstoku
 • Wysyłając swoją opinię i uwagi

Link do pobrania wszystkich dokumentów - https://we.tl/t-eogwqhO4U4

Ocena Odziaływania na Środowisko SUMP BOF. Plik do pobrania pod linkiem: https://we.tl/t-xwAa0Tum3W

Więcej informacji udzielimy telefonicznie lub e-mailowo: 781-140-405 oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BOF Konsultacje Społeczne III zbiorczo

 

 


Konsultacje społeczne są jednym z najbardziej istotnych elementów tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Partycypacja społeczna jest przewidziana na prawie każdym etapie tworzenia planu.

Pierwsze konsultacje, których celem jest zapoznanie interesariuszy i mieszkańców z tematyką dokumentu oraz poznanie potrzeb i wysłuchanie spostrzeżeń uczestników, planowane są jeszcze przed rozpoczęciem prac. To determinuje bardzo częsty i dokładny udział interesariuszy w tworzeniu planu, gdyż samemu dokumentowi przyświeca idea, aby tworzyć go dla mieszkańców i osób na co dzień pracujących lub realizujących podróże w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym.

W procesie konsultacji społecznych przewiduje się duży udział warsztatów z zainteresowanymi:

 • Mieszkańcy Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli gmin: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów,
 • Interesariusze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli m.in. pracownicy urzędów gmin, pracownicy przedsiębiorstw, przedstawiciele jednostek miejskich związanych z planowaniem przestrzennym, transportem oraz przedstawiciele szkół, grup aktywistów miejskich, czy instytucji reprezentujących określone grupy społeczne: seniorzy, młodzież, a także przedstawiciele osób z niepełnosprawnościami.

Obie grupy powinny na każdym etapie tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego włączać się w proces jego tworzenia w sposób aktywny, czemu będą służyć m.in. spotkania warsztatowe i konsultacyjne.

Więcej informacji i plan partycypacji społecznej w ramach tworzenia SUMP BOF


SPOTKANIE Z INTERESARIUSZAMI  

Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami Planu Zrównoważonej Mobilności MIejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 , Białostoskiego Obszaru Funkcjonalnego odbędzie się 14 lipca 2022 r. o godzinie 12:00 w  Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku na ul. Rocha 3. 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej kładzie nacisk na partycypację społeczną i współpracę wszystkich grup interesu w toku realizacji prac. Państwa udział w tym spotkaniu jest kluczowy dla dalszych postępów w tworzeniu opracowania.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy. W ramach wstępu, wykonawca, czyli firma Via Vistula przedstawi dotychczasowe wyniki badań i obserwacji, a następnie zaprosi uczestników do udziału w aktywnej dyskusji.

Harmonogram spotkania:

 • Wstęp z prezentacją Wykonawcy i dotychczasowych postępów w pracy nad dokumentem
 • Wprowadzenie do dyskusji z przedstawieniem formy spotkania i jego założeń
 • Zapoznanie z tematyką spotkania i zagadnieniami jakich będzie dotyczyć
 • Dyskusja grupowa z podziałem na tematy związane z zagospodarowaniem przestrzennym, mobilnością i transportem publicznym. Dostępne dla uczestników będą materiały, które wspomogą zaangażowanie i wspólną pracę w grupie - karteczki do zapisywania propozycji i pomysłów, markery, flipchart, mapa itp.
 • Wolne wnioski dotyczące problemów i potrzeb zmian w Państwa Gminie
 • Podsumowanie spotkania wraz z wnioskami końcowymi
 • Prezentacja ostatnich etapów realizacji projektu zgodnie z harmonogramem

Wszelkie sugestie mozna również wysyłać na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin wchodzących w skład Białostcokiego Obszaru Funkcjonalnego na spotkania dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035!

Podczas spotkań będzie można wymienić się spostrzeżeniami na temat szeroko pojętej mobilności i problemów transportowych na terenie BOF-u oraz poszczególnych gmin.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

Spotkania warsztatowe BOF lipiec


 Pierwsze wstepne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Białostoskiego Obszaru Funkcjonalnego odbędzie się 16 marca 2022 r. o godzinie 18:00.

Spotkanie odbędzie się w formule online na platformie MS Teams.

link dostępu do spotkania

Wstępne konsultacje_plakat_BOF

Raport z etapu 1 konsultacji

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl