Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów dotyczące naboru wniosków Poddziałań 7.2.2/8.4.2 RPOWP - Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane

Informacja o spotkaniu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF. Spotkanie odbędzie się w dniu 3 marca 2017 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego przy ulicy Mickiewicza 74, lok. 6 (II piętro).

Zgłoszenie na spotkanie

Z uwagi na zapewnienie udziału jak najszerszemu gronu potencjalnych beneficjentów prosimy o zgłaszanie się maksymalnie dwóch osób reprezentujących daną instytucję.

Rekrutacja na spotkanie trwa do 28 lutego 2017 r.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej. Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod następującym linkiem. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem na nr (85) 661 15 38 lub drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jednocześnie w przypadku zgłoszenia, a następnie rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wcześniejszą informację.

Dla kogo

Spotkanie informacyjne będzie skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF. Katalog potencjalnych beneficjentów znajduje się na stronie ogłoszenia o naborze.

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania

 

Godzina

Temat

10.00 - 10.30

rejestracja uczestników 

10.30 - 10.45

źródła informacji o Funduszach Europejskich

10.45 - 12.30

omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej w ramach naboru

12.30 - 12.45

Przerwa

12.45 - 13.30

pytania i odpowiedzi

13.30 – 14.00

omówienie pytań dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS i GWA EFRR)

Część spotkania dotycząca Generatora Wniosków Aplikacyjnych opierać się będzie na pytaniach uczestników spotkania. W związku z tym prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań dotyczących Generatora. Pytania/ zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Uwagi” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38