Białystok

Miasto Białystok

Blisko 300-tysięczny Białystok jest największym miastem północno-wschodniej Polski i stolicą województwa podlaskiego. Pełni rolę administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum tej części kraju, która ze względu na wyjątkowe walory ekologiczne, zwana jest Zielonymi Płucami Polski. Położenie miasta w czystym ekologicznie i pełnym atrakcji turystycznych regionie oraz bogata infrastruktura czynią Białystok i jego otoczenie miejscem atrakcyjnym do życia, wypoczynku i rozwoju turystyki.

Bialystok 5
Białystok to ponadregionalny ośrodek akademicki i naukowy. Dużym dorobkiem naukowym pochwalić się mogą, funkcjonujące od kilkudziesięciu lat - Uniwersytet Medyczny – jedna z wiodących uczelni medycznych w kraju, Politechnika Białostocka oraz Uniwersytet w Białymstoku.
W mieście ma również siedzibę: Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej 
im. A. Zelwerowicza w Warszawie oraz Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie. Wśród uczelni niepaństwowych należy wymienić: Wyższą Szkołę Administracji Publicznej, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania, Wyższą Szkołę Ekonomiczną oraz Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki. Najstarszą uczelnią miasta, uruchomioną po II wojnie światowej, jest Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne, kontynuujące tradycje Wydziału Teologii Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie.


W Białymstoku krzyżuje się dziewięć szlaków drogowych i kolejowych o znaczeniu krajowym. Przez miasto przebiega międzynarodowa linia kolejowa Berlin – Warszawa – Sankt Petersburg oraz trasa drogowa z krajów nadbałtyckich w kierunku Warszawy. Położenie Białegostoku w pobliżu granic z Białorusią, Litwą i Rosją stwarza warunki do rozwoju kontaktów gospodarczych i kulturalnych z krajami Europy Wschodniej. W sąsiedztwie Białegostoku funkcjonuje kilka przejść granicznych – w Kuźnicy Białostockiej, Bobrownikach, Siemianówce, Czeremsze, Połowcach, Ogrodnikach, Trakiszkach oraz Budzisku.
W Białymstoku znajdują się liczne zabytki. Najstarsze datuje się na drugą połowę XVI wieku. Wśród nich wymienić można przede wszystkim najstarsze elementy Pałacu Branickich. Z początków XVII wieku pochodzi dawny kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP. Ogromny wpływ na rozwój miasta i jego architekturę wywarł jego założyciel Jan Klemens Branicki. Dzięki niemu gruntownie przebudowano okolice dzisiejszego Rynku Kościuszki, powiązano urbanistycznie wzgórze św. Rocha i św. Marii Magdaleny z  centrum miasta. Z tamtych czasów - poza zespołem pałacowo-ogrodowym - pochodzi Pałacyk Gościnny, ratusz, zachowana do dzisiaj kamienica przy Rynku Kościuszki (obecne Centrum Astoria), cerkiew Marii Magdaleny, Archiwum Państwowe oraz zbudowany już po śmierci hetmana Branickiego - budynek, gdzie mieści się obecnie Książnica Podlaska.

Statystyczny portret Gminy

Odwiedź stronę Miasta

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl