Komunikat z 23.10.2019 r.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przyjętym w dniu 22 października 2019 r.,  Uchwałą nr 77/1217/2019  Zarządu Województwa Podlaskiego  harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2020. Harmonogram obowiązuje od daty publikacji.

Harmonogram jest także zamieszczany na stronie www.rpo.wrotapodlasia.plna stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na BIP UMWP

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego obecnie nie planuje konkursów w zakresie działań wdrażanych przez IP ZIT BOF na 2020 r.


Zapraszamy również do zapoznania się z pełnym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2020.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl