Informacja z dn. 13.12.2021 r.

Informujemy, że Uchwałą nr 239/4324/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 9 grudnia 2021 r. został przyjęty zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram został zamieszczony na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także na BIP UMWP.

Aktualny harmonogram

Zaktualizowany harmonogram obowiązuje od 09.12.2021 r.

Nastąpiły zmiany w zakresie konkursów dedykowanych BOF

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl