Choroszcz

Gmina Choroszcz

Gmina Choroszcz położona jest w środkowej części Województwa Podlaskiego i zachodniej części Powiatu Białostockiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Białystok. Jej obszar wchodzi w skład tzw. „Zielonych Płuc Polski”, zaś jej zachodnia granica biegnie bagienną doliną Narwi, wśród labiryntu wodnego „polskiej Amazonii” Narwiańskiego Parku Narodowego.

Choroszcz 3 1Tereny Gminy są wyśmienitym miejscem do lokalizowania małych jak i dużych inwestycji. Ułatwieniem dla inwestorów jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący cały obszar gminy. Zachętą do inwestowania jest też położenie gminy na trasie Warszawa – Białystok oraz dobre zaplecze infrastrukturalne. Bardzo duża ilość terenów przeznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną znajduje się w miejscowościach przyległych do granic administracyjnych miasta Białegostoku  (Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonia Porosły) oraz w mieście Choroszcz.


Gęsta sieć dróg, liczne szlaki piesze, rowerowe, wodne i konne zapewniają łatwy dostęp do wszystkich atrakcji turystycznych do których trzeba zaliczyć min.: Późnobarokowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika z 1756 r. wraz z barokową kaplicą i klasztorem podominikańskim, cerkiew prawosławna w stylu neobizantyjskim z XIX w., zespół pałacowo-parkowy Branickich z XVIII w., Kładka turystyczno – edukacyjna Śliwno – Waniewo poprowadzona nad głównym korytem Narwi, budynki po fabryce włókienniczej Christiana Augusta Moesa z XIX w., zerwany most nieopodal miejscowości Kruszewo, rynek obudowany parterowymi domami z XIX w. Wielowymiarowa atrakcyjność Choroszczy to także imprezy cykliczne, wypracowane w toku długiej, bo ponad 500 letniej historii miasta: Dni Choroszczy, Międzynarodowy Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Jarmark Dominikański, Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie.

Statystyczny portret Gminy

Odwiedź stronę gminy

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl